2021 02 25 15 28 34

 

ผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการISO45001 เพื่อให้ได้วัฒนธรรมที่ต้องการ นั้นกระทำได้ไม่ยาก

การมีข้อกำหนดนี้ ถือว่าเป็นข้อกำหนดที่สวรรค์ทรงโปรด ให้กับผู้ตรวจที่เน้นปรับปรุงระบบ ผู้ตรวจที่เน้นสมรรถนะของระบบการบริหาร OH&S เพื่อให้องค์กรดีขึ้น

การตรวจประเมิน เริ่มต้นด้วย..... ทำการบ้าน !

ผู้ตรวจต้องทำการบ้าน ต้องทำการศึกษา หาความรู้ ในเรื่อง ผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบบริหาร OH&S ขององค์กรเสียก่อน ว่ากำหนดไว้อย่างไร มีอะไรที่บรรลุหรือไม่บรรลุบ้าง ก่อนทำการตรวจประเมินพื้นที่หรือหน่วยงานต่างๆ เมื่อรู้แล้วจึงเริ่มตรวจประเมินเพื่อหาสาเหตุโดยเฉพาะอย่ายิ่งสาเหตุที่ทำให้สมรรถนะองค์กรตกต่ำ

ระหว่างลงพื้นที่หน้างาน หน่วยงานต่างๆ  ในระหว่างการตรวจระบบ เมื่อได้พบเจอได้พูดได้คุยทั่วไป. เมื่อพบเห็นปัญหาต่างๆ จากผู้คนทั้งระดับผู้ทำงานระดับล่าง ระดับกลาง และ ระดับสูง  จากหน่วยงานต่างๆ

เมื่อได้ข้อมูลว่าปัญหานั้นเกิดจากพฤติกรรมนิสัยบางอย่างขององค์กร (ไม่ใช่บุคคล)  ซึ่งหากทำการปรับเปลียนพฤติกรรมองค์กรวิธีบริหารได้. จะทำให้องค์กรบรรลุผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการได้หรือได้ดีขึ้น

ให้ผู้ตรวจประเมินทำการชี้บ่งให้เป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงตามข้อกำหนด10.3 ได้ทันที  มาตรฐานISO45001 ทำให้การตรวจประเมินพื่อปรับปรุงองค์กรง่ายกว่า version เก่าอย่างชัดเจน หลายๆผู้ตรวจและหลายๆผู็บริหารระดับสูงจะมีความสุขเมื่อได้รับรองระบบมากขึ้นกว่าเดิม ฟันธง 

มีข้อแม้ ผู้ตรวจประเมินที่ตรวจประเมินเรื่องนี้ได้ ต้องเป็นผู้ตรวจที่มองอนาคตองค์กรเป็น เพราะต้องหาหลักฐานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและมีความฝัน มีจินตนาการที่อธิบายได้ เพื่อชักนำอธิบายจูงใจคนในองค์กร และผู้บริหารระดับสูงได้ว่า พฤติกรรมคนในองค์กรเรื่องใดควรได้รับปรับเปลี่ยน

 ข้อควรระวัง

ผู้ตรวจประเมินที่เป็นผู้ตรวจทางเทคนิคหรือตรวจแบบโบราณ เน้นตรวจจับผิด สนใจแต่เรื่องบันทึก สนใจแต่ข้อกฏหมายจุกจิก สนใจแต่ตรวจการสอดคล้อง อาจไม่เหมาะต่อการมอบหมายให้ตรวจประเมินเรื่องนี้ 

บริษัทจะไม่ได้ประโยชน์จากผู้ตรวจประเมินที่ติดสไตล์นี้ ต้องรีบหาทางพัฒนาทัศนคติหรือหาผู้ตรวจใหม่ไม่ว่าเป็นผู้ตรวจประเมินภายในหรือมาจากหน่วยรับรองเป็นเช่นกันเพื่อให้องค์กรคุณได้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้มาตรฐานฉบับนี้

อย่าลืม ไม่ว่าท่านพบ unsafe act หรือ unsafe condition หากมีต้นเหตุมาจากพฤติกรรมนิสัยของคนในองคกร ก็จัดการได้ด้วยข้อกำหนดนี้ได้ทันที !  

Audit Checklist 

สำหรับท่านที่ต้องการ รายการตรวจสอบ Checklist โปรดอดใจรอซักครู่ กำลังตั้งใจจัดทำด้วยจิตมุ่งมั่นครับ

กด like share ทิ้งไว้ได้เลยยยยย 

 

end