เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเข้าสู่มาตรฐานฉบับใหม่

ทางบริษัทได้จัดทำ ISO45001 Self Checklist ( TH-EN ) เพื่อให้ท่านสามารถทำการตรวจสอบความคืบหน้าในการจัดทำระบบได้

ดาวน์โหลดได้ที่นี่