ISO 45001:2018  Migration Self-Assessment Guide

 คุณพร้อมหรือไม่สู่ ISO 45001?

ที่ BSI เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน OHSAS 18001 สู่ ISO 45001 ให้เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด คู่มือการประเมินตนเองในการปรับเปลี่ยนนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทบทวนและติดตามความพร้อมของคุณต่อมาตรฐานใหม่ได้ โดยขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการขอการรับรอง แต่อย่างไรก็ตามคุณจะสามารถอ้างอิงข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ได้ขณะขอการรับรองได้

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่นี่