มาตรฐานฉบับใหม่ ISO45001 ได้กำหนดให้มีการระบุอันตราย ในส่วนของ ปัจจัยทางสังคม (รวมถึง ภาระงาน ชั่วโมงทำงาน การเป็นเหยื่อ การข่มขู่และการข่มเหงรังแก) ความเป็นผู้นำและวัฒนธรรมขององค์กร  ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเติมมาจาก OHSAS18001:2007

เทคนิค วิธีการในการทำให้สอดคล้องกับองค์กรทั่วๆ อาจทำไม่ได้ง่ายนัก 

เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้มาตรฐานอย่างเต็มที่ ทางบริษัทจึงได้จัดทำ เอกสารเพื่อใช้ในการ ระบุอันตราย ประเมินความเสี่ยงและ กำหนดมาตรการควบคุม ที่สอดคล้องกับ ISO45001 มาให้

ท่านสามารถ download ได้ที่นี่ ( MS word)