คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex Alimentarius Commission - CAC) ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานฉบับใหม่ เพื่อใช้แทนฉบับเดิม (RECOMMENDED INTERNATIONALCODE OF PRACTICE GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003)

** บรรทัดที่มีการขีดเส้นใต้ไว้หมายถึงเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมใหม่ของ V5 เมื่อเทียบกับ V4 ครับ
END

 

# GMP HACCP version 5 ภาษาไทย / GMP Version ล่าสุด