เพื่อให้ท่านเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบ ISO22000:2005  สู่  ISO22000:2018 ได้โดยสะดวก

ทางบริษัทได้จัดทำเอกสารเพื่อให้ท่านสามารถทำการปรับระบบได้ดังนี้

ภาษาไทย

ISO22000:2018 Checklist 

ISO22000:2018 Gap Assessment

ISO22000:2018 Readiness Review

เปรียบเทียบข้อกำหนด ISO22000:2018 vs ISO22000:2005