สำหรับผู้สนใจทั่วไป 

ท่านสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้โดยตรงที่ BRC Web site

ซึ่งรวมถึง guideline ต่างๆที่ทาง BRC ได้จัดพิมพ์ ซึ่งมีทั้งดาวน์โหลดฟรีและเสียค่าใช้จ่าย

https://www.brcbookshop.com/bookshop/

 

ที่มาที่ไป 

สมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร ฺ(British Retail Consortium)  ได้ประกาศมาตรฐาน ฺBRC สำหรับ food  ซึ่งปัจจุบันเป็น issue 8 

เพื่อให้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนในการเผยแพร่ในการเข้าถึงมาตรฐานฉบับนี้ 

ท่านสามารถดาวน์โหลดมาตรฐาน BRC issue 8 ได้โดยตรงจากที่นี่ click ที่นี่
ท่านสามารถดาวน์โหลด BRC Self checklist ภาษาอังกฤษ ได้ที่นี่ 
 

อนึ่ง ทางสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

ได้จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาระบบการจัดการของท่านให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลฉบับนี้ของสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร พร้อมรับเอกสารการตีความข้อกำหนดภาษาไทย

หากท่านสนใจ โปรดติดต่อเราได้ที่ https://www.bsigroup.com/en-TH/ISO-22000-Food-Safety/iso-22000-training-courses/

END