change

จังหวะที่เหมาะเพื่อการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆสำหรับ OH&S

ก) เมื่อมีผู้บริหารระดับสูงคนใหม่
ข) เมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กรที่สําคัญ รวมถึงการย้ายไปยังสถานที่ใหม่
ค) เมื่อมีการประกาศเป้าหมายองค์กรใหม่ หรือมีกฏหมายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ง) เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรง
จ) เมื่อได้รับคำสั่งจากหน่วยงานกํากับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
ฉ)เมื่อได้หรือไม่ได้สัญญาจากลูกค้าเนื่องมาจากการจัดการ OH&S ขององค์กร

ทำไม

การกำหนดวัฒนธรรมใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรชนิดหนึ่ง
เสมือนการผ่าตัดองค์กร
หากจะผ่าตัดองค์กรก็ต้องมีเหตุ มีผล มีความจำเป็น
มีที่มาที่ไป


การเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นอยู่
ทำอยู่มาเนิ่นนาน คุ้นเคย
เป็นเรื่องที่มนุษย์ไม่ชอบ
และต้องการที่จะต่อต้านเสมอมา

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร จึงมักทำด้วย  2 หนทางหลักๆ
1. เปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือ
2.ทำการปฏิวัติ เปลี่ยนแบบสะท้านฟ้าสะเทือนดิน

 

1. เปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป

วิธีนี้ คุณต้องมีความอึด ต้องอดทนพอ
การทำอะไรที่ยืดเยื้อ แบบค่อยเป็นค่อยไป
จะเกิดอาการเบื่อหน่าย ไม่เห็นความคืบหน้า
โอกาสที่จะหยุดกลางทาง คนเริ่มไม่เอาด้วย เฉื่อยชามีอยู่สูง
เหมือนคำสุภาษิตที่ว่า ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน

คุณต้องเจอการต่อต้านเงียบๆเป็นธรรมดา ประเภทพยักหน้าแต่ไม่ทำ
คุณจะมีความเหนื่อยแน่และไม่รู้จะสำเร็จเมื่อไร 
ภารกิจหลัก จึงต้องมีการตีฆ้องร้องเปล่า ปลุกกระแส ปลุกระดมกันระยะยาว
ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ ติดตาม ความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ

 2.ทำการปฏิวัติ เปลี่ยนแบบสะเทือนฟ้าสะท้านดิน

วิธีปฏิวัตินั้นเห็นผลเร็ว 
ใช้วิธีเผด็จการ และ ทุ่มเทสรรพกำลัง อย่างเร็วและแรง
ระยะแรกการต่อต้านมีแน่นอนและรุนแรงกว่าด้วย
แต่เมื่อเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
จะมีคนหันมาสนับสนุนแนวทางใหม่ของคุณ
วิธีนี้เหมือนการวัดดวง ถ้าไม่ดังก็ดับเลย
จึงต้องทำโดยผู้นำสูงสุดคนใหม่ ที่มีอำนาจเต็ม
คนที่มีพาวเวอร์เต็มและกองหนุนที่ดี ทำในปีแรกที่เริ่มงาน มักสำเร็จ

 สรุป

วิธีที่เห็นผลที่เร็วสุดและง่ายสุดคือ 
ตัวคุณในฐานะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องขึ้นไปเป็นเบอร์ 1 เป็น CEO ขององค์กรให้ได้
แล้วทำการเปลี่ยนจาก top down ลงมา!

ง่ายดีไหม

 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่อย่างกรณีนี้ 
จะไม่สามารรถเกิดได้เลย ถ้าผู้บริหารสูงสุดไม่เห็นความสำคัญและไม่นำมาเป็นภารกิจหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ที่องค์กรคุณเป็นอย่างทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้บริหารสูงสุดของคุณ

เมื่อเปลี่ยน CEO จึงเหมาะมากต่อการสร้างวัฒนธรรม สร้างสังคมใหม่

เมื่อคุณไม่ใช่ CEO. คุณต้องเข้าใจว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว วัฒนธรรมหรือพฤติกรรม ก็ไม่ได้เกิดในวันเดียวเช่นเดียวกัน

 

สิ่งที่ทำได้วันนี้
หากไม่มีจังหวะฟ้าประทาน

ให้เริ่มให้ลองจากพฤติกรรมที่ทำให้สำเร็จง่ายๆ เริ่มจากจุดเล็กๆ แล้วค่อยๆเติบโต เริ่มเปลี่ยนทีละน้อย

เรื่องคน เป็นเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการจัดการ
เป็นการร่วมกันระหว่างไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ทุกอย่างสำเร็จได้แน่นอน หากคุณทำงานหนัก ทำบุญบ่อย และ หมั่นสวดมนต์ภาวนา .

เพี้ยง !!!


END