มาตรฐาน : พื้นที่โดยรอบและทุกจุดของโรงงานที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์หรือโรงงานโดยเจตนา มีผลต่อความปลอดภัยทางอาหารหรืออันตรายด้านการรักษาความปลอดภัยสังเกตได้จากสัญญาณของกิจกรรมหรือการเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความเสี่ยง

การทำให้ไม่น่าเชื่อถือหรือการปลอมปนของอาหารอาจนำไปสู่ความเจ็บป่วย การเรียกคืนสินค้า และการเสียหายทางการเงินในวงกว้าง สถานประกอบการที่ไม่มีการป้องกันจะมีความอ่อนไหวต่อการเข้ามาของคนที่ทำให้อาหารไม่น่าเชื่อถือหรือทำให้มีสิ่งแปลกปลอมในอาหาร การดูแลความปลอดภัยรอบ ๆ โรงงานจะช่วยในการค้นหาบุคคลที่ไม่พึงประสงค์หรือบุคคลอันตรายจากการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่โรงงาน

วิธีการ

จัดทำแผนงาน เพื่อ

* ระบบในการการตรวจสอบความปลอดภัยกับอุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวและพื้นที่การจัดเก็บทั้งหมดรวมถึงพื้นที่จัดเก็บชั่วคราว รถ ให้มุ่งหาสัญญาณของการทำให้ไม่น่าเชื่อถือ การขโมย หรือการหลอกลวง ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น

* กำหนดจุดตรวจสอบโดยให้มีการสังเกตจากร่องรอยสัญญาณของกิจกรรมต้องสงสัยหรือการเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต

* กำหนดจุดตรวจสอบโดย ตรวจสอบเส้นทางน้ำดื่มและน้ำใช้ในพื้นที่ผลิตอาหารเป็นช่วง ๆ เพื่อกันการทำให้เป็นพิษ หรือทำให้ไม่น่าเชื่อถือ

* กำหนดจุดตรวจสอบโดย ตรวจสอบศูนย์ควบคุมทั้งหมด ไม่ว่าระบบการระบาย ระบบอากาศ ก๊าซ ไฟฟ้า และการควบคุมน้ำ/ความร้อน  เพื่อหาร่องรอยของการทำให้ไม่น่าเชื่อถือที่อาจเกิดขึ้น

* ตรวจสอบ ว่ากล้อง ล็อค และระบบความปลอดภัยทั้งหมด ทำงานได้ตามต้องการ

* ตรวจทาน ความเหมาะสมของ การวางขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อสังเกตการดำเนินการของอุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวเพื่อป้องกันสินค้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ

 END

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่นี่