สำหรับ GMP/HACCP พื้นฐานตามกรอบ ISO  การจัดทำแผนการปกป้องอาหาร ( Food Defense Plan)ช่วยคุณบ่งชี้ขั้นตอนต่างๆ ที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดความเสี่ยงซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ในสถานประกอบการของคุณจะถูกปนเปื้อนโดยเจตนาหรือถูกเปลี่ยนแปลง


แผนจะเพิ่มความเตรียมพร้อม แม้ว่าแผนการควรจะมีอยู่ตลอดเวลา แต่อาจเป็นประโยชน์ในกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะ ในระหว่างการเกิดวิกฤต เมื่อเกิดความเครียดสูงและเวลาในการตอบสนองอยู่ที่ระดับสูง ชุดเอกสารขั้นตอนจะช่วยปรับปรุงความสามารถของคุณในการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว แผนการปกป้องอาหาร ( Food Defense Plan) จะช่วยให้คุณสามารถรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของคุณ สามารถมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของคุณและช่วยปกป้องธุรกิจของคุณ

 

เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปอาหารมีคว่ามสะดวก จึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ไว้เพื่อช่วยคุณในการพัฒนาแผนการปกป้องอาหาร ( Food Defense Plan) เพื่อให้ลงทุนอย่างคุ้มค่าสำหรับสถานประกอบการของตน

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่

Guide for Food Defense Plan