เนื่องจากบุคคลทั่วไป อาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากวัตถุอันตรายได้ แม้ว่าจะอยู่ใน ที่พักอาศัย โรงงาน หรือ ขับรถอยู่บนท้องถนน  (ต้องมีวิธีในการผยแพร่ แผนที่อย่่างเหมาะสมกับ ผู้ที่ต้องการอ่าน ซึ่งแตกต่างจากคนในองค์กรท่าน)ในกรณีที่องค์กรท่านอยู่ในที่ชุมชน  มีโรงงานใกล้เคียง  ผ่านชุมชน หรือ ลูกค้า 

เพื่อลดผลกระทบ ท่านอาจต้องเขียนแผนรับมือ

ให้กับบุคคลที่อาจมีต่อสถานการณ์ฉุกเฉินจากวัตถุอันตราย (HAZMAT) จากองค์กรท่าน 

เอกสารแผน๔ุกเฉินของท่าน ควรต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้  

ท่านควรจัดทำแผน เพื่อแจ้งให้ผู้ที่พบเหตุการ โดยให้มีรายละเอียด แนะนำ ผู้ที่เกี่ยวข้องตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

1. ระบุให้โทรแจ้งตำรวจในทันที พร้อมหมายเลขโทรต่างๆ
2. รายละเอียดการแจ้ง อยู่ให้ห่างจากสถานที่เกิดเหตุให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และควรกำหนดระยะห่างประมาณการไว้ เช่น อย่างน้อย xxxx เมตร /กิโลเมตร
3. รายละเอียดบ่งบอกว่า ในกรณีสถานการณ์เกิดขึ้นภายนอกอาคาร ระบุให้พยายามอยู่ในตำแหน่งต้นน้ำ, ขึ้นที่สูง, เหนือลม วัตถุอันตรายสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วผ่านทางน้ำและอากาศ 
4. รายละเอียดบ่งบอกว่า ในกรณีที่อยู่ในรถยนต์ ให้ปิดหน้าต่างและระบบระบายอากาศ
5. รายละเอียดบ่งบอกว่า ในกรณีที่อยู่ในบ้าน ให้ปิดประตู (ภายในและภายนอก), หน้าต่าง, ช่องระบายอากาศ, ปล่องไฟ, และพัดลมระบายอากาศใต้หลังคา
6. รายละเอียด บ่งบอกให้ต้อง อุดช่องว่างระหว่างประตู, หน้าต่าง,ห้องครัว, และตะแกรงพัดลงระบายอากาศในห้องน้ำ, รด้วยผ้าชุบน้ำ, เทปกาว, แผนพลาสติก, อลูมิเนียมฟอยล์, หรือกระดาษไข
7. เตือนให้ ปิดระบบปรับอากาศและระบบทำความร้อน
8. อาจรวมถึง รายละเอียด บ่งบอก ปิดม่าน, มูลี่, และผ้าม่านในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดการระเบิด
9. การกำหนดให้ อยู่ภายในสถานที่และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับไอหรือหมอกควันใดๆ
10. วิธีการในการ ปิดบังร่างกายทุกส่วน
11. ข้อแนะนำ ในการ หลีกเลี่ยงการทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ไม่ถูกปิดบังหรือไม่ได้รับการป้องกัน

 เป็นต้น

end