การป้องกันหรือลดการปนเปื้อน พนักงานทุกคนที่เข้าสู่พื้นที่และปฏิบัติงานและการดูแลสินค้าหรือคนที่ดูแลอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุหรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารจะต้องมีการล้างมืออย่างถูกต้องการเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงานและการดูแลสินค้าควรล้างมือด้วยน้ำประปา สบู่ และเครื่องเป่ามือ โดยเริ่มต้นจากการดูแลอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ หรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร วัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ หรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร ตามด้วยการหยุดหรือการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ และเมื่อมือเกิดการปนเปื้อนใด ๆ ก็ตาม

ความเสี่่ยง

พนักงานเป็นแหล่งที่มาในการปนเปื้อนของอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ และพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร เมื่อสารที่ก่อให้เกิดการแพ้มาอยู่ในมือของผู้ที่สัมผัสกับอาหารจึงต้องมีขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกต้อง การล้างมืออย่างถูกต้องและล้างบ่อย ๆ ช่วยลดโอกาสในการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียได้

วิธีการ

มั่นใจว่าพนักงานล้างมือได้อย่างถูกต้องและล้างบ่อย ๆ เมื่อเข้าสู่สถานประกอบการหรือพื้นที่ทำงานตามด้วยการใช้พื้นที่สวัสดิการส่วนบุคคล (เช่น ห้องรับประทานอาหารเที่ยง ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า)

และการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนมือ (เช่น การใส่รองเท่า การจาม การไอ)

ท่านกระทำอย่างสอดคล้องหรือไม่

ในขั้นต้น ยืนยันว่าพนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการล้างมืออย่างเหมาะสม

ให้บันทึกการสังเกตการเพื่อยืนยันว่าทำงานเสร็จสิ้นทั้งหมด เริ่มต้นและระบุวันที่ทำการบันทึก