พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติส่วนบุคคลเพื่อป้องกันหรือลดการปนเปื้อนของอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ และพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร พนักงามนห้ามกิน สูบ ดื่ม เคี้ยวหมากฝรั่ง บ้วนน้ำลาย จาม หรือไอลงในอาหารหรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร หรือทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายในพื้นที่โดยที่อาหารหรือวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุกำลังอยู่ในกระบวนการผลิต ดูแล หรือจัดเก็บ สิ่งของต่าง ๆ เช่น (เครื่องประดับ) ที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนให้ถอดออกหรือปิดให้เรียบร้อยก่อนเริ่มทำงาน พนักงานต้องรักษาความสะอาดส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม

ความเสี่ยง

โอกาสการเกิดการปนเปื้อนของอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ และพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารจากเชื้อจุลินทรีย์และการปนเปื้อนทางกายภาพก็อาจเพิ่มขึ้นอย่างมากถ้ามีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การกิน การดื่ม การเคี้ยวหมากฝรั่ง การสูบบุหรี่ การใส่เครื่องประดับ หรือการบ้วนน้ำลายในพื้นที่ที่ดูแลอาหาร สิ่งแปลกปลอมที่พบในอาหารอาจนำไปสู่การร้องเรียนของผู้บริโภคหรือการบาดเจ็บต่าง ๆ พนักงานที่ไม่รักษาความสะอาดส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร

วิธีการ

มั่นใจว่าการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติส่วนบุคคลเพื่อป้องกันหรือลดการปนเปื้อนของอาหาร ส่วนผสม วัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ หรือพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารรวมถึง

  • ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือยารักษาโรคเข้าในพื้นที่การดูแลหรือจัดเก็บสินค้า
  • ไม่สูบบุหรี่ เคี้ยวยาสูบ เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือบ้วนน้ำลาย
  • ไม่ใส่เครื่องประดับ (หรือคลุมปิดทับเครื่องประดับให้เรียบร้อย) ทาเล็บ ติดขนตาหรือเล็บปลอม และอื่น ๆ ในพื้นที่การดูแลหรือจัดเก็บสินค้า
  • ไม่นำภาชนะแก้วมาใช้ (ยกเว้นแก้วที่เป็นผลิตภัณฑ์)
  • ไม่นำสิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนทางกายภาพในพื้นที่การดูแลและการจัดเก็บอาหาร(เช่น เครื่องหมาย เข็ม กิ๊บติดผม)
  • มั่นใจว่าพนักงานจะรักษาความสะอาดส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม (เช่น การอาบน้ำก่อนมาทำงาน)

ท่านกระทำอย่างสอดคล้องหรือไม่

ในขั้นต้น ให้ยืนยันว่าพนักงานทุกคนมีพฤติกรรมเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารส่วนผสม วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ และพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารจะไม่มีการปนเปื้อน ยืนยันว่าพนักงานที่รายงานเกี่ยวกับงานจะรักษาความสะอาดส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม

ให้บันทึกการสังเกตการเพื่อยืนยันว่าทำงานเสร็จสิ้นทั้งหมด ลงลายนามและระบุวันที่ทำการบันทึก