ข้อกำหนด IATF16949 2016 เฉพาะในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

หากท่านต้องทำการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่

ท่านจำเป็นต้องทราบว่าข้อกำหนดอะไรบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลง 

เอกสารนี้ ช่วยให้ท่านระบุข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์